Sökning: "CSR coop och ica"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden CSR coop och ica.

 1. 1. CSR - vilja eller krav från samhället? : En komparativ studie mellan Ica & Coops hålllbara utveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Bahadori; Jesper Kjellsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbar utveckling; kommunikation; miljö; ansvar;

  Sammanfattning : Undersöka och analysera en Ica butik och en Coop butik genom intervjuer, för att se och jämföra skillnader och likheter. ... LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke : Påverkar CSR kunderna vid val av butik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emmeli Ahlin; Sandra Skog; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; branding; consumer choice; Corporate social responsibility; CSR; varumärke; konsumenters val;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING                                                                                       Titel: Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke – Påverkar CSR kundernas val vid butik? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Emmelie Ahlin och Sandra Skog Handledare: Agneta Sundström Datum: 2013 – Maj Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företag arbetar med CSR som del av varumärket och hur det inverkar på konsumenter vid val av butik. Metod: Studien har tillämpat kvantitativ metod och som stöd för datainsamling har en enkätundersökning genomförts. LÄS MER

 3. 3. CSR-tillämpning inom Lidl : En jämförelse med Coop och ICA

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Oskar Dahlberg; Sara Andersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsumentens hälsa som en del av företagets sociala ansvar : en fallstudie av två företag inom dagligvaruhandeln

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Minna Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; livsmedelsbutik; Sverige; folkhälsa;

  Sammanfattning : We are currently more aware than ever about the impact of food on our health, but in the same time this trend put more pressure on the food retailers to do as much as possible to help their customers manage their weight and be healthy in general. This study aims to examine the corporate social responsibility for consumer health in food retailing, in which ways the companies promote healthy eating; in what extent they do it and also the motives for companies for corporate responsibility. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : Strategisk Tillämpning Mellan Olika Branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Charlie Andersson; Susanne Ikonen; [2008]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Service; Manufacturing; Consumer; Industry; Corporate Social Responsibility; Företagansvar; Branschjämförelse; CSR; Socialt Ansvar; Miljöansvar; Globalt Ansvar;

  Sammanfattning : Corporate Social ResponsibilityThis thesis intends to exam the strategic use of Corporate Social Responsibility within fifthteen different companies, classified/divided into three various industries. The aim is to compare the three different industries, to look for disparities and similarities in their use of CSR. LÄS MER