Sökning: "CSR disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden CSR disclosure.

 1. 1. Corporate Social Responsibility and the Equity Markets: A quantitative analysis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olle Douhan; Aron Nirbrant; [2020-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure and equity prices in the financial markets. An event study combined with a textual analysis is used to research this relationship. The thesis is based on the European market and the sample period is between 2018 and 2019. LÄS MER

 2. 2. Från dåtid till nutid : En studie om förändringar kring hållbarhetsredovisning mellan åren 1998–2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thom Werner; William Johansson; Johan Finn Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reports; Signalling theory; Stakeholder theory; Business emissions; Equality; Corruption; Donation; Business Research; GRI; CSR; CSR history; Voluntary disclosure and Legitimacy theory.;

  Sammanfattning : Titel From then till now - A study of changes in sustainability reports from 1998-2019. Level Bachelor thesis in Business Administration Authors William Johansson, Johan Finn Rydberg, Thom Werner Tutor Esbjörn Segelod Date 2020-06-09 Keywords Sustainability, Sustainability reports, Signalling theory, Stakeholder theory, Business emissions, Equality, Corruption, Donation, Business Research, GRI, CSR, CSR history, Voluntary disclosure and Legitimacy theory. LÄS MER

 3. 3. Svenska allmännyttiga bostadsbolag - Sambandet mellan CSR-arbete och upplysningar om CSR i bolagens årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Karlsson; Elin Strandberg Andersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR-arbete; CSR-upplysningar; Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag; Legitimitetsteorin; Voluntary disclosure theory;

  Sammanfattning : Det har blivit ett allt större fokus på företags arbete med corporate social responsibility (CSR). Denna uppsats har som syfte att studera sambandet mellan svenska allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags CSR-arbete och mängden CSR-upplysningar i deras årsredovisningar. LÄS MER

 4. 4. Differences in CSR Disclosure : Does the Content of CSR Disclosure vary between Code Law and Common Law Countries?

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Mona Zimmerer-Benz; [2020]
  Nyckelord :CSR reports; sustainability reports; legal origin; code law; common law; content of CSR reports; institutional theory; isomorphism; scoring index;

  Sammanfattning : Only a handful of studies focuses on the relationship between the legal origin and the content of CSR reports, based on the institutional differences. The previous studies have contradicting results. The paper aims to add to the body of research by analyzing the relationship between the legal origin and its effect on the content of CSR disclosure. LÄS MER

 5. 5. The Relationship Between CSR and Stock Price Crash Risk and the Impact of Mandatory Sustainability Disclosure Regulation - A Study on Listed Nordic Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Andi Kullashi; Oscar Franzén Ehrlich; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Stock Price Crash Risk; Mandatory Sustainability Disclosure; Accounting Transparency;

  Sammanfattning : This study examines the association between corporate social responsibility (CSR) and stock price crash risk in listed Nordic companies using data from 2014-2019, and if mandatory sustainability disclosure regulation has an impact on this association in Sweden and Finland. A CSR based model explaining stock price crash risk is employed to test the aforementioned. LÄS MER