Sökning: "CSR motiv"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden CSR motiv.

 1. 1. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 2. 2. ESG-betygets miljödimension vid miljökontroverser - kan hållbarhetsstrategier reparera eller förbättra ett skadat miljöbetyg? : En studie av ESG-betygets miljödimension via internationell data insamlad för år 2014-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Henderson; Tobias Klockars; [2021]
  Nyckelord :ESG-ratings; CSR; Controversies; Environmental controversies; Environmental sustainability; Environmental scandals; CSR-strategies; ESG; CSR; Kontroverser; Miljökontroverser; Hållbarhet; CSR-strategier; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : Flertalet tidigare studier inriktar sig på vilka bakomliggande faktorer och motiv som påverkar upprättandet av ett ESG-betyg. Det är sedan tidigare konstaterat att faktorer som land, bransch och lönsamhet kan påverka graden av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet mvh. Fast Fashion: En kvalitativ studie om konsumenters tolkning av miljömässig hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Lantz; Linnea Ramquist; Elias Gröndahl; [2021]
  Nyckelord :konsumentattityd; hållbarhet; kommunikation; fast fashion; legitimitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Sustainability b.r Fast Fashion Seminar date: 2021 - 06 - 02 Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr) Authors: Gröndahl, Elias. Lantz, Mikael. Ramquist, Linnéa. LÄS MER

 4. 4. Hållbara fastigheter : En jämförelse av bolag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Pettersson; Jens Thelander; Jens Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Fastighetsbranschen; Hållbara fastigheter;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global plan för att hur nationer, företag och privatpersoner kan arbeta för ett hållbart samhälle. Miljöaspekten, sett ur hållbarhetsarbetet, har blivit en allt mer väsentlig del av samhället och dess uppbyggnad. LÄS MER

 5. 5. Gröna Obligationer : En studie om investerares motiv till att köpa gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Blomqvist; Anna-Karin Wallinder; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; credit market; sustainability; motives; CSR; Gröna obligationer; kreditmarknaden; hållbarhet; motiv; CSR;

  Sammanfattning : Background: In 2007, the World Bank issued the first green bond in the world together with SEB. The first green corporate bond was issued by Vasakronan in 2013 and thereafter the market has expanded. LÄS MER