Sökning: "CSR thesis"

Visar resultat 1 - 5 av 791 uppsatser innehållade orden CSR thesis.

 1. 1. The Challenges of Social Enterprises in Balancing Economic, Social, and Environmental Tradeoffs: Comparative Case Study of Hybrid Organizing- Swedish Context.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Teame Gebremedhn Gebrai; [2023-07-18]
  Nyckelord :hybrid organizing; long-term collaboration; creating shared values; common initiatives; socioeconomic vulnerable; societal transformation; co-creation of values; cross-sector functional teams; inclusive and circular models;

  Sammanfattning : Purpose -This master thesis is to investigate the challenges of sustainability and to understand how massive effort of collaborative hybrid organizing, involving multiple stakeholders from private, public, and civil societies balance or aligns the activities that generate economic, social, and environmental impacts. And to analyze the effects of competition between the investors interested in the joint collaborative initiatives. LÄS MER

 2. 2. Implementing CSR in Fashion Companies: Increasing Green Trust During the Transformation Process Towards Sustainable Development : An Exploratory Analysis on the Influencing Factors of Green Trust in the Fashion Sector

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Janika Förnges; Britta Sieling; [2023]
  Nyckelord :transformation process towards sustainable development; sustainable development in the fashion industry; green trust on the consumer side; strategic CSR; organizational change;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this paper is to gain insights into consumer behavior to provide managerial implications on what fashion companies need to do to increase green trust during the transformation process towards sustainable development in order to increase green purchase intention. Two sub-research questions are raised to answer the main research question all- encompassing in the end. LÄS MER

 3. 3. The Role of EU Legislation and Corporate Social Responsibility in Dealing with Greenwashing in the Spanish banking sector : A comparative case study between a commercial bank, Santander Bank, and a cooperative bank, Caja Laboral Popular Bank

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Nikolaos Polyzoidis; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present thesis is a comparative case study between two banks in Spain, a commercial bank, Santander, and a cooperative one, Caja Laboral Popular. The purpose is to be investigated whether the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by those banks, as well as the EU legislation, is in compliance with CSR theory or whether it is a "greenwashing. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Corporate Social Responsibility DiversityEquity and Inclusion efforts on Brand Image

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Omar Khalafallah; Semhar Weldesylasie; [2023]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; diversity; equity and inclusion; trust; commitment; brand image;

  Sammanfattning : Abstract Date:                         2023-05-30 Level:                        Master Thesis in Business Administration, 15 HP Institution:                School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors:                    Omar Khalafallah, Semhar Weldesylasie  Title:                          The Impact of Corporate Social Responsibility Diversity Equity and Inclusion efforts on Brand Image. Supervisor:                Rana Mostaghel Keywords:                  CSR, corporate social responsibility, diversity, equity and inclusion, trust, commitment, brand image. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning och intressenters involvering : En kvalitativ studie om hur företag involverar sina intressenter i sin hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jovana Blagojevic; Emilia Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability reporting; stakeholders; inclusion; purpose; CSR; GRI; stakeholder theory and legitimacy theory; Hållbarhetsrapportering; intressenter; involvering; syfte; CSR; GRI; intressentteori och legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna rapport är att öka förståelsen hur företag inom olika branscher i Dalarnas län involverar intressenter i sin hållbarhetsredovisning. Ytterligare är syftet att förstå vilka riktlinjer och standarder som följs. Metod: Uppsatsen tillämpar en kvalitativ metod med en induktiv ansats och deduktiva inslag. LÄS MER