Sökning: "CSR-kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet CSR-kommunikation.

 1. 1. Att tala är silver men att tiga likaså: En kvalitativ studie om konsumenters resonemang kring CSR-kommunikation inom fast fashion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Karlsson; Hanna Källerteg; [2021]
  Nyckelord :CSR; CSR-kommunikation; CSR-samarbeten; digital kommunikation; konsumentansvar; konsumentperspektiv; fast fashion; fast fashion-varumärke; CSR communication; CSR collaboration; digital communication; consumer responsibility; consumer perspective; fast fashion brand; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how current and potential consumers of H&M, a fast fashion brand, interpret digital communication regarding their CSR collaboration with the organization WWF. Two brands whose operations contradict. LÄS MER

 2. 2. Trovärdigheten för värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Regnér; Julia Hellquist; [2021]
  Nyckelord :CSR; CSR-kommunikation; CSR-samarbeten; digital kommunikation; fast fashion; konsumentperspektiv; värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ; CSR communication; CSR collaboration; digital communication; consumer perspective; value-driven marketing communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för vad värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ genererar i relation till trovärdigheten för hållbarhetsarbete ur ett konsumentperspektiv. Vidare ämnar studien att undersöka hur det tillämpas av ett varumärke inom fast fashion-industrin, i den sociala kontexten på Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 3. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 4. 4. Vi är socialt ansvarstagande - därför får våra anställda 40kr/h : En kvalitativ textanalys av Gina Tricot och Boohoos CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erica Hammar; Emma Nöjd Pagh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag har kommit till insikt om att det kan vara fördelaktigt att kommunicera sina hållbarhetsinitiativ. Detta har kommit att göra Corporate social responsibility, CSR, framträdande i företagskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Med ambitionen om en cirkulär, vinstdrivande och miljömässig strategi : En kvalitativ fallstudie av IKEA Sveriges externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Böhm; [2021]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Hållbar marknadskommunikation; Miljömässigt ansvar; Greenwashing; Produktföretag;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Med den nuvarande konsumtionstakten av konsumenter i dagens samhälle påverkas jorden och klimatet, därmed måste produktföretag ta ett miljömässigt samhällsansvar så kunder kan konsumera hållbart inom planetens gränser. Syftet med denna studie är därför att undersöka och analysera hur IKEA Sverige kommunicerar sina miljömässiga CSR-initiativ. LÄS MER