Sökning: "CSR"

Visar resultat 1 - 5 av 2958 uppsatser innehållade ordet CSR.

 1. 1. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-11-08]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie av ett klädföretags sociala ansvarstagande av deras produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Annie Lundbohm; [2023-10-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In todays globalized world it is common for companies to outsource their production to less developed countries, mostly in Asia. Due to outsourced production, many social challenges have arisen for companies to deal with, and this question has been widely discussed within the textile industry. LÄS MER

 3. 3. Svenska gruvbolag om urfolksrättigheter: En fallstudie av de största representanterna för svensk gruvindustri och deras avsikt att möta urfolksrättigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hilda Evertsson; [2023-10-18]
  Nyckelord :indigenous people; Sámi; indigenous peoples’ rights; corporate social responsibility; Swedish mining corporations; mining industry;

  Sammanfattning : This study examines the intention of two Swedish mining corporation representatives, Luossavaara-Kiirunavarra Aktiebolag (LKAB) and Boliden AB, regarding indigenous people’s rights in Sweden. The study also investigates whether the mining corporations explicitly state any responsibilities for meeting indigenous peoples’ rights and, if so, how this responsibility is expressed. LÄS MER

 4. 4. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-10-06]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 5. 5. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER