Sökning: "CSR"

Visar resultat 1 - 5 av 2421 uppsatser innehållade ordet CSR.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Does reporting on involvement in poverty alleviation affect the cost of equity? - Empirical evidence based on listed companies in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cornelia Lindstad; Isabelle Österberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :Fama-French; Cost of Equity; Poverty; CSR; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conclude whether there is a difference in the effect on the cost of equity between companies involved in targeted poverty alleviation and companies that are not involved. Previous research indicates that increased transparency and sustainability reporting have a positive effect on the cost of equity and therefore this study aims to add research in this area. LÄS MER

 3. 3. The Sustainable Oil : A study on Swedish fuel and petroleum companies on how they ensure legitimacy through their CSR communication

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mohamad Omar Farazj; Susanne Croona; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Legitimitet inom tobaksbranschen : En kvalitativ studie kring hur företag inom tobaksbranschen framställer sig som legitima genom CSR

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sebastian Morar; Sergej Salnikov; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur kan krav på CSR skilja sig åt mellankonsumenter och aktieägare? : En kvalitativ studie om intressenters krav på CSR inom fast fashion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Larsen; Vivianne Ky; Rebecca Nordensvan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER