Sökning: "CT strålning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden CT strålning.

 1. 1. Strålning till foster - doser och trender vid CT-undersökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Persson; Mia Wicklander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsrutiner och Risker med pacemaker och implanterbar kardioverter-defibrillator vid MR- undersökning : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Abdifatah Osman; Thorbjörn Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Defibrillators; Effects; Implantable; Implantable cardioverter device; Magnetic resonance imaging; Pacemaker; Protocol; risks; Safety.; Defibrillator; Effekt; Implanterbar; Implantable cardioverter device; Magnetisk resonanstomografi; Pacemaker; Protokoll; Risk; Säkerhet.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Användning av i implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD) och pacemaker ökar i samhället då fler överlever hjärtkomplikationer. Många av dessa patienter överlever genom att patienten har fått en pacemaker eller ICD implanterad. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of internal dosimetry for 225- Ac using one single measurement based on 111-In imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Selma Curkic; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and aim: There is a high interest in determining the absorbed dose in tumors and organs for various radiotherapy cancer treatments. Due to limitations in today's methods of determining the patient specific absorbed dose it is usually not proceeded clinically. LÄS MER

 4. 4. Feasibility of adaptive SBRT of prostate cancer: Investigating uncertainties in AI-driven and CBCT-guided online adaptive radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sevgi Emin; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: Recent developments in external radiotherapy and its utilization with artificial in- telligence (AI) enables advanced treatment plans for a range of different disease sites. By adapting to the anatomy of the day, target coverage can be ensured while sparing more healthy tissue. LÄS MER

 5. 5. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

  Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER