Sökning: "CTG"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet CTG.

 1. 1. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 2. 2. Vattenfödsel - barnmorskors upplevelser och kunskap : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Palm; Julia Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; Kunskap; Uppfattning; Vattenfödsel;

  Sammanfattning : Den första dokumenterade vattenfödseln skedde i Frankrike år 1803. I modern tid baseras vattenfödseln på kunskap från Igor Charkovsky och Michel Odents arbete under tidigt 1980-tal. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och läkares dokumentation av CTG : Ett kvalitetsarbete på förlossningen i Karlskrona

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Diana Erlandsson; Linda Håkansson; [2013]
  Nyckelord :CTG-documentation; compliance; midwife; physician; CTG-dokumentation; följsamhet; barnmorska; läkare;

  Sammanfattning : Bakgrund: SFOG har tillsammans med SBF, SNS och LÖF upprättat riktlinjer för förlossningsvården som bland annat berör dokumentation av CTG. Dessa har tagits fram genom ”Projekt säker förlossningsvård” och antagits av Blekingesjukhuset Karlskrona år 2008. LÄS MER

 4. 4. Mini-HTA som redskap för evidensbaserat arbetssätt vid överburenhet. En kritisk analys.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Wessberg; [2010-02-03]
  Nyckelord :post-term pregnancy; full-term pregnancy; induced labour; expectant managment; perinatal death; meta-analysis;

  Sammanfattning : Detta arbete är en teoretisk studie där syftet är att se om s.k. Health TechnologyAssessment (HTA) är ett arbetsverktyg som leder till evidensbaserad vård vidöverburenhet. Definitionen överburen graviditet är när graviditetslängden är mer än 42+0graviditetsveckor, eller mer än 294 dagar. LÄS MER

 5. 5. CTG-fosterövervakning vid normalförlossning. Barnmorskans känslor och upplevelser under utdrivningsskedet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Maria Wallén; Mitra Moameni; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurskod: Barnmorskeprogrammet 90hp/Reproduktiv och perinatal hälsa Examensarbete II/ OM1660.... LÄS MER