Sökning: "CTMR"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet CTMR.

 1. 1. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 2. 2. Too Good to be Protected: The exclusion of shapes that give substantial value to the goods from trade mark protection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Wüeggertz; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt varumärkesrätten inom Europeiska Unionen (EU) är alla kännetecken som kan uppfattas med något av våra fem sinnen möjliga att registrera som varumärken om de kan återges grafiskt, samt kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. I Artikel 2 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (VD) samt Artikel 4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (VF) är formen på en vara eller dess utstyrsel möjlig att skydda inom varumärkesrätten om de uppfyller de i lagen uppställda kraven. LÄS MER

 3. 3. The exclusion from protection of functional shapes under the trade mark law of the EU

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Schulyok; [2010]
  Nyckelord :European Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 4 of the Community Trade Mark Regulation (CTMR) defines signs of which a Community trade mark may consist in a very wide manner, expressly including the shape of goods or of their packaging. However, with regard to such shapes, the Regulation in its Article 7(1)(e) introduces a, in comparison with other signs, additional ground for refusal that has to be overcome when seeking registration. LÄS MER

 4. 4. Reputation in the Community : Consequences for the Community Trade Mark system after the judgment of the PAGO case

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Linnea Theilkemeier; [2010]
  Nyckelord :Community Trade Marks; reputation; PAGO case; in the Community;

  Sammanfattning : On the 6 of October 2009 the European Court of Justice came with a preliminary ruling in the PAGO case concerning the geographical extent for a Community Trade Mark with reputation within the European Community. The judgment has given rise to a lot of questions. LÄS MER

 5. 5. Appraising the Distinctiveness of Different Categories of Trade Marks in EC Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ziva Popov; [2009]
  Nyckelord :European Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the doctrine, Articles 7(1)(b) to (d) CTMR, which preclude the registration of non-distinctive, descriptive and generic signs, are considered to form a part of a single, indivisible concept of distinctiveness, which is one of the most fundamental concepts in trade mark law. When assessing the distinctiveness of trade marks under these provisions, the CFI and the ECJ insist that all categories of trade marks are subject to the same criteria. LÄS MER