Sökning: "CTMR"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade ordet CTMR.

  1. 6. Trademark protection for packaging- Strategies for registration

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karolina Mårtensson; [2005]
    Nyckelord :Law;

    Sammanfattning : In the market today, there is a great need of trademark protection for packaging, since design is important and valuable for manufacturers to distinguish their goods. It is, however, not easy to obtain such trademark protection. LÄS MER