Sökning: "CUSTOMER PURCHASING PROCESS"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden CUSTOMER PURCHASING PROCESS.

 1. 1. Payment methods influencing purchase behavior in the clothing e-commerce : A study of millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Sueun Jeon; Hulia Khoja; Husam Stita; [2020]
  Nyckelord :Purchase intention; Consumer behavior; Payment method; Fashion e-commerce; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Electronic commerce has recently been seen as a very auspicious service of technology witnessed in the last decade. Several types of e-commerce initiatives include very modernized and upgraded facilities such as smart cards, online retailing, and remote payments that help make the payment process faster and more consistent. LÄS MER

 2. 2. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER

 3. 3. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av processen att hantera 3D-modeller med förberäknad ljussättning : Användning av Continuous Delivery med Unity

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Olason; [2020]
  Nyckelord :Product configurator; Visualization; Precomputed lighting; Baking; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research; Produktkonfigurator; Visualisering; Förberäknad ljussättning; Bakning; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research;

  Sammanfattning : Vid köp av konfigurerbara produkter som till exempel hus eller sängar på internet är det viktigt att kunden kan erbjudas en realistisk visualisering för att kunna få en känsla för hur den färdiga produkten kommer att se ut. En metod för att skapa visualiseringen är att från en miljö uppbyggd av 3d-modeller som anpassas efter kundens val skapa en rendering i realtid. LÄS MER

 5. 5. The never-ending story : Discovering touch points and customer experiences along the customer journey

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Francesco Lindberg; Tobias Vermeer; [2019]
  Nyckelord :customer journey; touch points; touchpoints; touch-points; customer experience; purchase-decision process; purchasing-decision process; digital marketing;

  Sammanfattning : Today’s society is earmarked by developments in technology so drastic, that our lives are continuously changed, impacted and remolded. When thinking about how many impressions one goes through during a single day, the results will be uncountable. And at an increasing pace, many of these impressions are shifting to the digital realm. LÄS MER