Sökning: "CYPA"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet CYPA.

 1. 1. En hedervärd lagstiftning? Om hur 2 § LVU tillämpas i mål med hederskultur som kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Dennis Vantusko; Heraclitos Muhire; [2018]
  Nyckelord :Hedersförtryck; LVU; pojkar; påverkande faktorer; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Honour related violence has been up for political discussion in the last two decades in Sweden, a discourse primarily concerned with girls. In the absence of a legislation concerning honour related violence, children in need of protection can receive it through the Care of Young Persons Act (CYPA). LÄS MER

 2. 2. Rättssäker tvångsvård enligt 3 § LVU? – Särskilt om barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Rolfson; [2016]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; rättssäkerhet; LVU; socialt nedbrytande beteende; tvångsvård; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn är ett mycket allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. För att barn ska kunna tillförsäkras god vård – utan samtycke – måste det därför ställas höga krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Brister hedern i omsorgen? En fråga m hedersproblematiken kan vara vårdgrundande enliigt LVU såsom brister i omsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Andersson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida hedersproblematiska familjeförhållanden kan vara att likställa med brister i omsorgen i 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att undersöka om lagstiftningen har förmågan att tillgodose skyddet av flickor som lever i en hederskontext. Heder är något som bara kan tillkomma män. LÄS MER

 4. 4. Ett rättssäkert tvångsomhändertagande - En rättsvetenskaplig uppstats om begreppet "annat socialt nedbrytande beteende" i 3§ 1st LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; Tvångsvård; LVU; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Compulsory treatment of children and young people is a controversial and debated subject. My paper concerns the legal certainty of a necessary prerequisite in §3 section 1 in the Care of young persons act, hereafter referred to as (CYPA). The purpose of this paper is to clarify which behaviors this necessary prerequisite applies to. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars delaktighet i vård som genomförs enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Smith; [2013]
  Nyckelord :socialrätt; LVU; EKMR; vårdnadshavare; förälder; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar gällande rätt vad avser tvångsvårdens genomförande när ett barn eller en ung person omhändertas för vård med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppsatsen kommer att koncentreras kring vårdens utformning i förhållande till föräldrars möjlighet att medverka och bli delaktiga vid genomförandet av vården. LÄS MER