Sökning: "Cadiz"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Cadiz.

 1. 1. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. La interpretación pragmática de la ironía: un ejemplo de los libretos de carnaval de Cádiz.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för romanska språk

  Författare :Anna Fredriksson; [2009-03-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Development of International Conventions Relating to Marine Pollution: An Appraisal Using the TASCOI method of Organisational Practice in Reference to Torrey Canyon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Justine Wene; [2002]
  Nyckelord :Sjörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of international conventions that relate to marine pollution, after the occurrence of a big oil pollution incident. In order to facilitate the description of the different stages, the approach used is the TASCOI method. LÄS MER