Sökning: "Caesarean and support"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Caesarean and support.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av information i samband med ett planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Johansson; Tina Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Caesarean section; Experience; Information and Qualitative Study; Erfarenhet; Information; Kejsarsnitt och Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kejsarsnitt ses öka i världen och därav finns ett ökat behov att hälso-och sjukvårdspersonalen erbjuder kvinnorna uppdaterad och individanpassad information om ingreppet. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av information inför planerat kejsarsnitt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser kring komplikationer efter planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Lassen Rampe; Caroline Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Cesarean section; information; postoperative complications; women´s experiences; Information; kejsarsnitt; kvinnors upplevelser; postoperativa komplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett ingrepp som blir allt vanligare världen över vilket resulterar till att fler kvinnor drabbas av komplikationer. I takt med att kejsarsnitt blivit säkrare har vårdtiden för kvinnorna blivit kortare, vilket gör att det uppstår en osäkerhet och rädsla kring komplikationer efter utskrivning för dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”Jag visste ingenting och kunde heller inte vara med och påverka” : Pappors upplevelser vid akut kejsarsnitt – blogg och vloggstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Irene Franzen; Nicki Johari-Tehrani; [2020]
  Nyckelord :Fathers experience; acute caesarean section; Caesarean and support; Pappors upplevelser; akut kejsarsnitt; kejsarsnitt och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder vid akut kejsarsnitt kan upplevas som överväldigande. Under 1900-talet blev kejsarsnitt allt vanligare som förlossningsmetod i Sverige. Syfte: Syftet med studien var att belysa pappors upplevelser vid akut kejsarsnitt. LÄS MER

 4. 4. “Min kropp, mitt val” Förstföderskors önskan om elektivt kejsarsnitt : - en studie av bloggar på internet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Johansson; Therese Härnlund; [2019]
  Nyckelord :midwife; first-time mother; elective caesarean section; maternal request; barnmorskor; förstföderskor; elektivt kejsarsnitt; humanitär indikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet kejsarsnitt ökar såväl globalt som i Sverige. Kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp som innebär risker för såväl kvinna som barn. Trots risker önskar förstföderskor att genomgå ingreppet istället för en vaginal förlossning. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors upplevelser under ett urakut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Therese Lindh; Elenor Lunde; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; operationssjuksköterska; perioperativ vård; samarbete; urakut kejsarsnitt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom perioperativt arbetssätt vårdar anestesi- och operationssjuksköterskortillsammans patienten före, under och efter ingreppet. Urakut kejsarsnitt är ett komplextingrepp med fokus att rädda liv. Komplikationer kan uppstå, vilket leder till att ingreppetsnabbt skiftar i intensitet. LÄS MER