Sökning: "Caisa Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caisa Magnusson.

 1. 1. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 2. 2. SPRUTBYTESDEBATTEN : ur ett intresseorganisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Helen Magnusson; Caisa Brozin; [2005]
  Nyckelord :Debatten om; sprutbytesprogrammet; intresseorganisationer; narkotikapolitik och skadereducering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om sprutbytesprogrammet. Sprutbytesprogrammet är ett program där narkotikamissbrukaren kan byta gamla och använda sprutor mot rena, detta för att förhindra smittspridning av blodburna sjukdomar. Programmet syftar även till att motivera missbrukaren till vidare behandling. LÄS MER