Sökning: "Cajsa Fredriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cajsa Fredriksson.

 1. 1. JAG KAN ALLT SOM ALLA ANDRA, MEN PÅ MITT SÄTT Möjligheter och hinder för deltagande i fritidsaktiviteter för vuxna med Cerebral Pares

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Larsdotter Johnson; Cajsa Fredriksson; [2023-03-31]
  Nyckelord :Cerebral pares; fritidsaktiviteter; arbetsterapi; möjligheter; hinder; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund Cerebral Pares (CP) är en funktionsnedsättning som påverkar de fysiska och psykiska funktionerna hos individen, något som kan komma att påverka individens deltagande i aktivitet. Idag finns det sparsamt med studier på vuxna och effekterna av CP, däremot är det bekräftat att fritidsaktiviteter kan upplevas som problematiska. LÄS MER

 2. 2. "Snart är ingenting normalt utan det ska kategoriseras som någonting" - En studie av kuratorers uppfattningar om det utbredda användandet av begreppet psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Fredriksson; Erika Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :welfare officer; mental illness; patient assessment; medicalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The perceived problem being explored in this bachelor thesis study is how the widespread use of the term psykisk ohälsa (mental illness) might be used to include the perceived suffering that is a part of life. Based on this problem, the chosen purpose of this essay is to explore how welfare officers perceive the widespread use of the term psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Determinants of household savings : An international cross-country analysis to detect the determinants of household savings

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cajsa Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Determinants of household savings; household savings; cross-country; social security; participation rate; old-age dependency rate; panel data; OECD;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to look into the determinants of household savings in an international cross-section. The focus is on the effects from social security, old-age dependency, participation rate and change in unemployment, among other variables as an addition to the disequilibrium saving hypotheses, which is the base theory for the savings function. LÄS MER