Sökning: "Cajsa Gredenhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cajsa Gredenhag.

  1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER