Sökning: "Cajsa Larsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Cajsa Larsson.

 1. 1. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Estetisk Effektivitet i Digitala Spel : Konsten att skapa starka upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Cajsa Larsson; Robin Hjelte; [2013]
  Nyckelord :Estetik; digitala spel; produktionsmetodik; spelupplevelse; estetisk effektivitet.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker varför vissa spel kan ses med ett större estetiskt värde än andra och hur detta estetiska fokus kan uppnås samt hur detta påverkar spelen och dess värde. Syftet är att beskriva estetisk effektivitet som begrepp och metod för att kunna applicera dessa kunskaper i produktioner av digitala spel. LÄS MER

 4. 4. Analys av avvikelser vid ROT-projekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anton Holmér; Cajsa Larsson; [2012]
  Nyckelord :renovation project; project planning; deviations; kurortsparken; renoveringsprojekt; projektering; avvikelser; kurortsparken;

  Sammanfattning : Projektering vid renoveringsprojekt ser ofta väldigt olika ut och skiljer sig från projekteringen vid nyproduktion. Det är därför svårt att ta fram en mall eller standard för hur produktionen ska genomföras och avvikelser kan lätt uppstå. LÄS MER

 5. 5. Från koncentrationssvårigheter till diagnostisering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Cajsa Lindheden; Ann Larsson; [2005]
  Nyckelord :Education; Pedagogik; Koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER