Sökning: "Cajsa Lindh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cajsa Lindh.

  1. 1. "En andra chans i livet" : Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Cajsa Lindh; Karin Lindström; [2019]
    Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; patienter; upplevelser.;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade medvetandet och saknar livstecken, den vanligaste anledningen är kranskärlssjukdomar. LÄS MER