Sökning: "Cajsa Roos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cajsa Roos.

 1. 1. Djurägarna efterfrågar mer infomration : En marknadsundersökning kring intresset för mer information från veterinärmedicinska parasitanalyser samt en utredande studie om möjligheten att använda nya diagnostikmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Cajsa Roos; Alfred Andersson; Linnea Eriksson; Emma Oller Westberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digital Marketing Strategy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Bång; Cajsa Roos; [2014]
  Nyckelord :Digital marketing strategy; relationship; branding; profit performance; social media; social commerce; service quality; digital channels; the Internet; digital development; importance of digital channels;

  Sammanfattning : Abstract Course/level: 2FE16E, Bachelor Thesis Authors: Bång Andreas & Roos Cajsa Tutor: Krister Jönsson Examiner: Pejvak Oghazi Title: Digital Marketing Strategy within Manufacturing Industry – A qualitative case study Keywords: Digital marketing strategy, relationship, branding, profit/performance, social media, social commerce, service quality, digital channels, the Internet, digital development, importance of digital channels Background: The climate in B2B is very competitive and the need for a marketing strategy is vital for a company to stay competitive. Relationship, branding and profit/performance are three parts that are argued to be central in a marketing strategy. LÄS MER