Sökning: "Cajsa Thorsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cajsa Thorsson.

 1. 1. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 2. 2. Läsläxan - meningsfull eller meningslös? : En kvantitativ studie om läsläxans påverkan på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ronja Hedlund; Cajsa Thorsson Norrby; [2017]
  Nyckelord :Läxläxor; Läsutveckling; Läsförståelse; Vårdnadshavare; Samspel;

  Sammanfattning : Läsläxan är ett etablerat inslag i skolans verksamhet som innebär förväntningar på vårdnadshavarnas förmåga att stötta sina barn. Forskningen på området är dock mycket begränsad och den tidigare forskning som finns ger ingen samstämmig bild av läxans betydelse för lärande. LÄS MER

 3. 3. Hem och skola vägg i vägg : En litteraturstudie om hemmets stöttning för elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cajsa Thorsson Norrby; Ronja Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Läsning; Läsutveckling; Hemmiljö; Vårdnadshavare; Stöttning; Läxor;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att synliggöra hur faktorer i hemmet gör avtryck på elevernas läsutveckling. Studien utgår från utbildningsvetenskaplig forskning om elever i förskoleklass till och med årskurs 6. LÄS MER