Sökning: "Cajsa Wendel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cajsa Wendel.

 1. 1. Film och fritidshemmet – fiende eller frände? : En kvalitativ studie om filmens plats i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Wendel; Cajsa Stina Tholinder; [2017]
  Nyckelord :fritidshem; film; filmpedagogik; representation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks filmens plats i fritidshemsverksamheten, vad som visas i verksamheten och hur det motiveras. Utifrån detta har vi utfört 11 kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Narrativitet på YouTube : Blir YouTube-klipp mer omtyckta om de är narrativa?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cajsa-Tora Hermansson; Angelica Wendel; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractNarrative has a big impact on movies, tv-shows, books and art. But does narrative always matter? This paper is about narratives and its importance on the webpage called YouTube. Thru our research we wanted to find an answer to the question: if narrative storytelling is a part of making a video on YouTube successful. LÄS MER