Sökning: "Cakmak"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Cakmak.

 1. 1. Bildskapande i förskolan : En observationsstudie om förskollärarnas handlingar i bildskapande aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Chansong; Özlem Cakmak; [2018]
  Nyckelord :bildskapande aktiviteter; förskola; förskollärare; handling; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studerar de konkreta stöttande handlingar som utförs av förskollärarna i samband med bildskapande aktiviteter. För att studera studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar; Vilka stöttande handlingar utför förskollärarna i bildskapande aktiviteter? Vad händer om barnen ges mer eget utrymme i bildskapande aktiviteter utan att förskolläraren går in och stötta aktiv? Studien grunder sig i ett sociokulturellt perspektiv där interaktion har valts som analysmetod, handling samt stöttning som analysbegrepp för att förstå vårt resultat. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen? : En kvalitativ studie om pedagogers syn på mobbning i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Miray Cakmak; Miranda Tengelin; [2017]
  Nyckelord :bullying; school; CRC; difference between teachers; teacher;

  Sammanfattning : According to the Swedish curriculum every child has the right to feel safe in school. Also according to CRC (committee on the rights of the child) the child has the right to be respected and provided for his or hers basic needs. The teachers must also develop equality for the children and they should also counteract insults. LÄS MER

 3. 3. Socialt kapital viktigt för att hitta arbete! : En kvalitativ studie av sociologistudenters inträde på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Özlem Cakmak; Gashin Ghahramani; [2010]
  Nyckelord :Socialt kapital; vägen från studie till arbete; invandrarbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om socialt kapital påverkar inträdet i det första jobbet efter sociologiutbildning. Vad anser studenterna vara anledningen till deras utbildningsval? Hur har ansökningsprocessen för att hitta ett första arbete efter avslutad utbildning varit? På vilket sätt har sociologistudenterna fått kunskap om lediga anställningar, genom till exempel personer i deras sociala nätverk: vänner, familj och bekanta. LÄS MER

 4. 4. Från förskola till förskoleklass : En studie om hur samarbetet utformas i övergången mellan två verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Höijer; Martina Cakmak; [2010]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi uppmärksammat förskollärares samarbete mellan förskola och förskoleklass. Syftet med studien är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER