Sökning: "Calaos"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Calaos.

  1. 1. IOT inom hemautomation : Jämförande av open-source kontrollers

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Amanda Carohl Qvist; [2020]
    Nyckelord :Open-source; home automation; smart home; controller; middleware; iot; security triad; security; home genie; openHAB; home assistant; domotics; Calaos; pimatic;

    Sammanfattning : Internet Of Things (IoT) och hemautomation innebär möjligheten att koppla upp diverse enheter i ett hem gentemot internet, som därefter har som mål att underlätta och göra konsumenters vardag mer bekvämt. Hemautomation kan exempelvis handla om att låsa dörrar och tända lampor från en enda enhet (kontrollern), vilket underlättar då konsumenten inte behöver gå till vardera enhet för att utföra önskade aktiviteter. LÄS MER