Sökning: "Calle Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Calle Persson.

 1. 1. Idrott & hälsa - ett ämne för alla? : Physical education - a subject for everyone?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Calle Persson; Henrik Ilmanen; [2021]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt; motivation; deltagande; elever; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa kan av vissa elever ses som ett orättvist ämne. Majoriteten av de moment som utförs ger elever med erfarenheter från vissa föreningsidrotter en fördel i betygsättning. LÄS MER

 2. 2. ¿Por qué no te callas? : Un análisis del comportamiento verbal y no verbal de distintos actores políticos y de su repercusión en los medios

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Janaina Negreiros Persson; [2009]
  Nyckelord :Comunicación verbal y no verbal; Análisis crítico del discurso; Cortesía; Descortesía; Presentación de la Imagen;

  Sammanfattning : El propósito del presente estudio es mostrar la interrelación entre los procesos sociales y el uso del lenguaje. Para cumplir con este objetivo, vamos a estudiar la interacción que tiene lugar durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuando José Luís R. LÄS MER