Sökning: "Callista Roys systemteori RAM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Callista Roys systemteori RAM.

  1. 1. ”Vi har olika förutsättningar och jag måste prioritera utefter hela min situation” : en intervjustudie om distriktssköterskornas upplevelser av arbetet

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Philippa Barieva; [2014]
    Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Callista Roy; system model; Job Satisfaction; Workload; District nurse; Home Health Care; Interview; Qualitative Methods; Support; Stress; Experience; Känsla av sammanhang; KASAM; arbetsglädje; Arbetsbelastning; Distriktssköterska; Hemsjukvård; Intervju; Kvalitativ metod; Callista Roys systemteori RAM ; Stöd; Stress; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler svårt sjuka patienter får vård i hemmet. Områdesansvarig distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar ensam för både omvårdnad och medicinska insatser kring patienten. En hög arbetsbelastning ökar risken för att göra fel när distriktssköterskan har ansvar för många patienter. LÄS MER