Sökning: "Calves"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Calves.

 1. 1. Measuring Respiratory Frequency Using Optronics and Computer Vision

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende; Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Per Antonsson; Jesper Johansson; [2021]
  Nyckelord :Computer Vision; Optical Flow; Motion Vectors; Respiratory Frequency; Signal Processing;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development and use of software to measure respiratory frequency on cows using optronics and computer vision. It examines mainly two different strategies of image and signal processing and their performances for different input qualities. LÄS MER

 2. 2. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Sammanfattning : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. LÄS MER

 3. 3. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Engerström; [2021]
  Nyckelord :E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. LÄS MER

 4. 4. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :avhorning; sårläkning; salivkortisol; nötkreatur; inhysning; social grupp;

  Sammanfattning : Ett flertal studier indikerar på ett samband mellan social interaktion och snabbare sårläkning hos olika djurslag. Social support kan även sänka kortisolnivåer i samband med en stressad situation. Fysisk kontakt mellan ko och kalv kan därför potentiellt bidra till bättre sårläkning och lägre kortisolnivåer hos kalven efter avhorning. LÄS MER

 5. 5. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Lilja; [2021]
  Nyckelord :teat end callosity; hyperkeratosis; teat wall thickness; ultrasound; suckling; nursing;

  Sammanfattning : The interest in keeping calves with their lactating dams in dairy production is increasing, among both dairy farmers and consumers. This MSc thesis is a part of an ongoing project at the Swedish University of Agriculture (SLU) where a cow-calf contact system with automatic milking is studied. LÄS MER