Sökning: "Cameron Wemyss"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cameron Wemyss.

 1. 1. 101 år av idrott : - En diskursanalys av svenska läroplaner från år 1919 till 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cameron Wemyss; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; läroplan; läroplan;

  Sammanfattning : Denna uppsats fördjupar sig i hur idrottsämnet representerats i läroplaner de senaste 101 åren.Idrottsämnets varande är förankrat i sitt varande men ämnets innehåll varierar i de olikaläroplanerna. LÄS MER

 2. 2. En djupdykning i Skandinaviens simundervisning : En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cameron Wemyss; Kosevic Selma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material. LÄS MER