Sökning: "Camila Saxlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camila Saxlund.

  1. 1. BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Camila Saxlund; [2020-11-03]
    Nyckelord :Rett syndrome; communication; verbal behavior; speech; choice behavior;

    Sammanfattning : Bakgrund Retts syndrom är en ovanlig diagnos. Syndromet beror på en mutation i den genetiska kodningen som får hjärnans utveckling att bromsa. Syndromets svårighetsgrad varierar mellan individer och över tid, men leder till livslånga aktivitetsbegränsningar bland annat genom nedsatt kommunikationsförmåga. LÄS MER