Sökning: "Camilla Östh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Östh.

  1. 1. Förändring : En studie av förändringsprocesser på folksam

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Martina Sjösten; Camilla Östh; [2008]
    Nyckelord :ekonomi; förändring; omorganisation;

    Sammanfattning : Titel: Förändring - En studie av förändringsprocesser på FolksamFörfattare: Martina Sjösten och Camilla ÖsthHandledare: Karl Gratzer och Besrat TesfayeInstitution: Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskolaKurs: Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 poängSyfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva genomförandet av en förändring inom en stor organisation, med fokus på hur förändringen har genomfört, ledarskapsstrategi från den person som leder införandet, samt motstånd från de berörda.Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. LÄS MER