Sökning: "Camilla Ahrenbring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Ahrenbring.

 1. 1. Rörelseasymmetrier hos ridhästar i trav på rakt och böjt spår

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Camilla Ahrenbring; [2015]
  Nyckelord :rörelseasymmetrier; hälta; rakt spår; longering; NSAID; meloxicam; Lameness Locator; movement asymmetries; lameness; straight line; lungeing; meloxicam;

  Sammanfattning : Hälta hos hästar är ett vanligt förekommande problem. Hälta orsakas vanligtvis av inflammatoriska, smärtutlösande tillstånd i rörelseapparaten men kan även ha andra orsaker såsom mekaniska hinder. LÄS MER

 2. 2. Glukokortikoiders effekt på brosk vid intraartikulär behandling av ledinflammation hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Ahrenbring; [2012]
  Nyckelord :betametason; triamcinolon; metylprednisolon; ledbrosk; ledinflammation; osteoartrit; hyaluronsyra; proteoglykaner;

  Sammanfattning : Ledinflammation är ett vanligt problem som orsakar smärta och nedsatt användbarhet hos häst. Intraartikulär behandling med glukokortikoider anses vara ett effektivt sätt att komma tillrätta med smärtan och inflammationen. LÄS MER