Sökning: "Camilla Andreasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Camilla Andreasson.

 1. 1. Deltidsbrandmäns vardag : ett livsformsperspektiv på deltidsbrandmäns "livspussel"

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Andreasson; Annalena Kästel; [2013]
  Nyckelord :Livsformer; deltidsbrandmän; livspusslet;

  Sammanfattning : Vi hade ett intresse av att se om vi med hjälp av den realistiska livsformsanalysen kunde få fram vilka livsformer våra deltidsbrandmän lever och hur de hanterar balansen mellan ordinarie arbete, arbetet på Räddningstjänsten och sitt övriga liv. Vi ville på så vis få en ökad förståelse för deras ”livspussel” och varför man väljer att vara deltidsbrandman. LÄS MER

 2. 2. Problembäraren : en textanalys av 10 åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Camilla Sjödahl; Eva-Marie Andreásson Lidberg; [2013]
  Nyckelord :Individ; omgivning; färdighetsträning; inkludering; undervinsing; kommunikation; elveinflytande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa textanalys tar fram och analyserar de uttryck som lärarna skriver i åtgärdsprogrammen kopplade till individen eller omgivningen. Syftet är att undersöka vad läraren skriver ifråga om vem som är den s k problembäraren i varje ärende och hur åtgärderna utformas efter detta. LÄS MER

 3. 3. Förändring som styrmedel  : En studie av implementering av nya rutiner på IKEA Örebro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Martin Andréasson; Camilla Löfving; [2010]
  Nyckelord :Styrmedel; förändring; implementering; Armenakis; förändringskomponenter; institutionalizing change;

  Sammanfattning : This paper aims to study the Armenakis´ theory of readiness, "are they ready?", which consists of five key components affecting the outcome of an organizational change. In this case study, the intention is to investigate if any component is important; alternatively if it is possible to discern a pattern between components, i.e. LÄS MER

 4. 4. "Jag måste kämpa..." : Elevers perspektiv på gymnasieskolans individuella program

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Andréasson; Malin Enbäck Wall; [2009]
  Nyckelord :Curriculum; individual program; SCCT; self-esteem; student; individual; Studieplaner; individuella programmet; SCCT; självkänsla; elev; individuell;

  Sammanfattning :  Syftet med studien är att undersöka några elevers uppfattning av sin studiegång på det individuella programmet (IV). Samt belysa i vilken utsträckning utbildningen individanpassas. En kvalitativ forskningsmetod användes. Sju elever intervjuades som går sitt första år på det individuella programmet. LÄS MER