Sökning: "Camilla Bäckrud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Bäckrud.

  1. 1. Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

    Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. LÄS MER