Sökning: "Camilla Börjesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Börjesson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Dementia; Nurse; Experiences; Palliativ vård; Demens; Sjuksköterskan; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är vård som ges när bot inte är möjlig och där inriktningen blir stödjande med fokus på helhetsvård enligt de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation. Demens är ett samlingsnamn för diagnoser som orsakas av hjärnskador. Demens delas vanligen in i tre faser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sophie Milde; Camilla Börjesson; [2009]
  Nyckelord :KOL; kunskap; erfarenhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER