Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
    Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

    Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER