Sökning: "Camilla Barse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Barse.

  1. 1. Lärplattan som verktyg för att främja språkutvecklingen för flerspråkiga barn. : En studie om vilka strategier pedagoger i förskolan använder för att främja språkutvecklingen för flerspråkiga barn med hjälp av lärplattan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Camilla Barse; [2017]
    Nyckelord :Strategies; language development; multilingual children; the digital notepad; Strategier; språkutveckling; flerspråkiga barn; lärplatta;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the strategies that pedagogues in pre-school use to promote language development for multilingual children using the digital notepad. My two questions I have assumed are: 1 - What attitude does the pedagogues have for the digital notepad as a tool in language development? 2 - How do the pedagogues use the digital notepad as language development tools for multilingual children? Are different apps used in comparison with children who have Swedish as a native language? To my help to gather material, I have used the methods of unstructured non-participation observation as well as qualitative semistructured interviews. LÄS MER