Sökning: "Camilla Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Camilla Berglund.

 1. 1. Corporate Scandal: The Reputational Impact on the Financial Performance : An event study of Danske Bank's money laundering scandal

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Camilla Berglund; Benjamin Ekelund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar fysisk aktivitet bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Berglund; Camilla Widlund; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; exercise and health.; Bröstcancer; fysisk aktivitet och hälsa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i hela världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor dagligen. Cytostatika ges som en del i behandlingen vilket medför många biverkningar för de drabbade patienterna. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av missfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Aptowitzer; Therese Berglund; [2018]
  Nyckelord :föräldrars upplevelser; missfall; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt. Vilket förekommer i mer än hälften av alla kända graviditeter. Missfall har ofta en negativ påverkan på hälsa. Även om missfallet fysiskt drabbar kvinnan är det viktigt att den tillhörande partnern ej glöms bort. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse för elevers läsmotivation i klassrummet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Engh Berglund; [2017]
  Nyckelord :Högläsning; läsmotivation; årskurs F–3; läsförståelse; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka arbetsmetoder lärarna använder i samband med högläsning för att främja läsmotivation. Syftet är även att undersöka vilka aspekter av arbetet med högläsning tidigare forskning visar är viktigt för lärare att tänka på vid högläsning i årskurserna F–3. LÄS MER

 5. 5. Närståendes känslor av att leva med en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andersson Camilla; Berglund Martina; [2017]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; närstående; känslor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER