Sökning: "Camilla Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Camilla Blomqvist.

 1. 1. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av egenvård hos patienter som har ett hjärta som sviktar : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Blomqvist; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; compliance; heart failure; knowledge; nursing; Empowerment; följsamhet; hjärtsvikt; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar. LÄS MER

 3. 3. Optimala biodrivmedel för inblandning i diesel : En jämförelse mellan tre biodrivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; Natalie Zingmark; [2019]
  Nyckelord :diesel; biodrivmedel; HVO; RME; BTL; hållbar utveckling; reduktionsplikt; fossilfri transportsektor;

  Sammanfattning : 2018 beslutade Sveriges regering att införa en reduktionsplikt som ämnar att reducera växthusgasutsläpp inom transportsektorn och därmed öka användningen av biodrivmedel. Bränsleleverantörer i Sverige har genom reduktionsplikten en skyldighet att blanda in förnyelsebart drivmedel i fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med pankreascancer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Karin Blomqvist; Camilla Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pankreascancer; Patient; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Pankreascancer drabbade 458 918 personer i världen under 2018. Orsaken till pankreascancer är inte fastställd men ett tydligt samband mellan tobaksrökning och uppkomst av pankreascancer finns. Det finns få behandlingsalternativ och mortaliteten är hög hos patienter med pankreascancer. LÄS MER

 5. 5. Expanding beyond life-cycle theory to explain MCSs development: The journey of two Swedish high-tech firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Henrik Blomqvist; Camilla Giacomazzo; [2017]
  Nyckelord :MCSs; Change; High-tech; Life-Cycle;

  Sammanfattning : This paper examines the development and the adoption of MCSs in growing high-tech companies. Until recently life-cycle theory has been the most common way to describe how MCSs change, and managers have designed MCSs based on life-cycle stages. This theory fits traditional companies but newer studies (Phelps et al. LÄS MER