Sökning: "Camilla Bodo Henningsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Bodo Henningsson.

  1. 1. Vad är ett rockfotografi?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Camilla Bodo´ Henningsson; [2009]
    Nyckelord :rockfotografi; bildanalyser;

    Sammanfattning : Med denna uppsats har jag velat undersöka och definera begreppet "rockfotografi". Detta har jag gjort genom att först definiera ordet, därefter har jag analyserat fyra olika bilder som jag hävdar är bra rockfotografier utifrån olika apsekter som valör, ljus, poser, bildvinklar, färg ochdynamik. LÄS MER