Sökning: "Camilla Broberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Broberg.

 1. 1. Läkare och läkarstudenters inställning till att skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR®) : Utifrån ett interprofessionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Teresia Broberg; Camilla Larsson; [2016]
  Nyckelord :Physical activity on referral; medical doctor; medical student; physical activity; health promotion; teamwork; nurse; FaR®; läkare; läkarstudenter; fysisk aktivitet; prevention; teamarbete; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Poor health costs the Swedish society billions a year and affects every individual who lives with poor health. By a close collaboration between medical doctors, nurses and other health professions there are good opportunities to work with health promotion and for the individual patient’s health. LÄS MER

 2. 2. En vetenskaplig essä om utomhuspedagogikens möjligheter och svårigheter för barn med koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Broberg; [2012]
  Nyckelord :utomhuspedagogik koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : This scientific essay is based on four self-perceived situations that all takes place in an outdoor environment. The children are aged seven to nine years. At least one of the children in the groups has some type of concentration difficulties. LÄS MER