Sökning: "Camilla Bunne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Bunne.

  1. 1. Sällskapet örtagårdens vänners trädgård i Vadstena : aktuellt växtinnehåll i historisk belysning och med sikt framåt.

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Camilla Bunne; [2010]
    Nyckelord :örtagårdar; klosterträdgårdar; medeltida växtmaterial; mormorsväxter; torpväxter; gammaldags växter; Vadstena;

    Sammanfattning : .... LÄS MER