Sökning: "Camilla Camilla Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Camilla Camilla Bergström.

 1. 1. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 2. 2. Luxuösa andetag : En kvalitativ studie om hur svenska mindfulness-företag arbetar med hållbarhet inom deras mindfulness-resor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Bergström; Fredrika Fagerberg; Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mindfulness travles; Retreat; Sustainibility; Mindfulness; Mindfulness-resor; Retreat; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how small enterprises in Sweden work with sustainable tourism and sustainability within their mindfulness retreats. Mindfulness retreats are analyzed through the perspectives of economic, social and ecological sustainability. During the study a qualitative method was used. LÄS MER

 3. 3. The Real Deal : En kvalitativ studie som undersöker hur independent artister tänker kring verktyget autenticitet, och vilka faktorer som kan bidra till att skapa en autentisk grafisk profil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johnny Bergström; Camilla Sannabo; [2020]
  Nyckelord :Grafisk profil; image; brand; autenticitet; independent artist; majorbolag; kommersiell.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Denna studie har till syfte att undersöka hur independent artister tänker kring verktyget autenticitet och vilka faktorer som kan bidra till att skapa en autentisk grafisk profil. Metod Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod och grundar sig i en abduktiv ansats med deduktiva inslag. LÄS MER

 4. 4. Högpresterande elever - Lärares syn på didaktiska val, utmaningar och möjligheter för dessa elever inom läs- och skrivutvecklingen i F-3.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Camilla Camilla Bergström; Emma Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; inlärning; förmåga; svenskundervisning begåvning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen i hur högpresterande elever stöttas och utmanas av lärare i ordinarie undervisning i F-3 inom läs- och skrivutvecklingen. Studien fokuserade på vilka utmaningar och möjligheter verksamma lärare upplever att det finns i stöttningen. LÄS MER

 5. 5. Prehospital spinal immobilisering, till risk eller nytta för patienten? -en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jannica Bergström; Camilla Quarfordt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER