Sökning: "Camilla Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Camilla Carlsson.

 1. 1. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER

 2. 2. “HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Carlsson; Linda Hernström; [2021-05-25]
  Nyckelord :Nature-based intervention; Mental health; Occupational Therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt den arbetsterapeutiska teorimodellen the Value and Meaning of Occupation (ValMO) finns potentiella aktivitetsvärden i allt människor gör. Att i sin vardag utföra olika typer av aktiviteter, som ger ett brett spektra av värden, kan främja livsbalans, god hälsa och meningsfullhet. LÄS MER

 3. 3. ABC-klassificering och dess användningsområde : En fallstudie inom inköp mot lagerorder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Camilla Carlsson; Jonna Rommedahl; [2021]
  Nyckelord :ABC analysis; ABC classification; inventory management; inventory control; safety stock; service level; warehouse service; ABC-analys; ABC-klassificering; lagerhantering; lagerservice; lagerstyrning; servicenivå; säkerhetslager;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to increase the knowledge of how the inventory can becontrolled and managed when purchasing in conjunction with an ABC-classification. To fulfilthe purpose, two research questions have been formulated: [1] How can the ABC classification be used to manage the purchasing process? [2] How can the ABC classification contribute to improved warehouse service? Method – The study was initiated with a feasibility study in order to shed light on the problemarea and its context which the study intends to investigate further. LÄS MER

 4. 4. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lagändringen som gjorde att samkönade par fick möjligheten att bilda familj genom assisterad befruktning, har inneburit att barnmorskor inom mödrahälsovården möter allt fler samkönade, lesbiska par som ska bli föräldrar. Det leder till ett ökat behov hos barnmorskan att ha aktuella kunskaper gällande lesbisk familjebildning. LÄS MER