Sökning: "Camilla Dichter Hakkarainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Dichter Hakkarainen.

  1. 1. ”Genom prao har jag lärt mig mycket om arbetslivet” - Ungdomars praktiska arbetslivsorientering och gymnasieval

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Camilla Dichter Hakkarainen; Habibeh Nikzad Areshtanab; [2015]
    Nyckelord :Prao; Praktiskarbetlivsorientering; Ungdomar; Yrkesförberedande program; Gymnasieval;

    Sammanfattning : Detta arbete kommer att handla om ungdomar i årskurs nio och hur de förberett sig inför gymnasievalet. Syftet med arbetet är att se vilka kopplingar som finns mellan prao och val av gymnasieprogram. Respondenterna har gjort sina gymnasieval och har i första hand valt ett yrkesförberedande program. LÄS MER