Sökning: "Camilla Edlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Edlund.

 1. 1. En systematisk litteraturstudie om utbrändhet, confoundingfactorer och effektiva interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Edlund Berg; Birgitte Hald Göthberg; [2018]
  Nyckelord :burnout; gender; work; psychosocial factors; intervention; utbrändhet; genus; arbete; psykosociala faktorer; intervention;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige har stressrelaterad ohälsa ökat dramatiskt de senaste 30 åren. Psykiatriska diagnoser ökade mest av samtliga sjukskrivningsfall mellan 2010 – 2015, där utbrändhet står för 66 % av ökningen. Kvinnor är överrepresenterade i statistiken för utbrändhet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om IKT-användning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Björck; Camilla Edlund; [2015]
  Nyckelord :Förskola; IKT; pedagoger; förskollärare; medieanvändning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskolors profilering : om att förskolor nischar sig mot Reggio Emiliafilosofin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Patricia Edlund; Camilla Holmlund; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; Lpfö 98; Pedagogisk dokumentation; åldersindelning;

  Sammanfattning : Syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för varför många pedagoger väljer att nischa sin verksamhet och då framförallt mot Reggio Emiliafilosofin. Vi vill undersöka vad det är som lockar pedagogerna med Reggio Emiliafilosofin. LÄS MER