Sökning: "Camilla Edvardsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Edvardsson.

 1. 1. Granskning av programmet rePULSE utifrån handledares och deltagares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Bengtsson; Camilla Edvardsson; [2010]
  Nyckelord :rePULSE; KBT; inlärning; impulskontroll; social färdighetsträning; individuell ART;

  Sammanfattning : rePULSE är en ny träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser, inte bara aggression och ilska utan även nedstämdhet, social fobi, depression och missbruk med mera. Bakom rePULSE står Gunilla Dobrin. LÄS MER

 2. 2. Kundklagomål, en gåva eller ett besvär? : Trafikhuvudmännens användning av kundklagomål

  Magister-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Lisa Gustafsson; Camilla Lindström; Jessica Lindström; [2007]
  Nyckelord :Kundklagomål; Tjänsteutveckling; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Kundklagomål är en naturlig konsekvens av vilken tjänsteaktivitet som helst (Boshoff, 1997) samtidigt som majoriteten av missnöjda kunder väljer att inte klaga (Stauss & Seidel, 2004). Många verksamheter har även betraktat kundklagomål som något negativt och inom kollektivtrafiken har det varit ovanligt med analyser av kundklagomålens orsaker och effekter fram till 1980-talet (Edvardsson, 1997). LÄS MER