Sökning: "Camilla Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Camilla Ericsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagning En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josephine Ericsson; Camilla Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad sägs om barnet och varför : Förskollärares kommunikation i barnets övergångsprocess mellan förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofi Ericsson; Camilla Grahm; [2015]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; förskollärare; övergångsprocess och kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera den kommunikation som rör barnet i dess övergångsprocess från förskolan till förskoleklass. Vad som sägs om barnet och varför, samt hur kommunikationen påverkar detta. Då syftet med studien är att studera kommunikationen har valet fallit på en socialkonstruktionistisk ansats som grund. LÄS MER

 3. 3. "Vore det inte lättare om du fortsatte vara kille?" : En intervjustudie om transsexuellas upplevelser av vårdpersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ingrid Ericsson; Camilla Milton; [2014]
  Nyckelord :transsexuals; encounter; interview; experience; gender reassignment; transsexuella; bemötande; intervju; upplevelse; könskorrigerande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transsexualism är en könsidentitetsstörning som innebär att en individ identifierar sig med det motsatta könet, och innefattar oftast en önskan om att korrigera sitt kön till det upplevda. I och med denna önskan kommer transsexuella ofta i kontakt med vården och därför krävs vårdpersonal som är kunnig och professionell i sitt bemötande. LÄS MER

 4. 4. Läsmiljöns och högläsningens betydelse i förskolan : En jämförelse mellan pedagogers arbetssätt i homogena och i mångkulturella miljöer.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Camilla Ericsson Kjellberg; Emma Weimark; [2013]
  Nyckelord :läsmiljö; högläsning; boksamtal; språkutveckling; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att belysa olika förskolors arbetssätt med barnlitteratur. Vi kommer att synliggöra skillnader i pedagogers arbetssätt utifrån homogena och mångkulturella miljöer. Pedagoger och deras förhållningssätt till böcker och läsning, påverkar hur läsmiljön på förskolan är utformad. LÄS MER

 5. 5. Selecting a new leader : Identifying and recruiting leaders with the ability to lead others to lead themselves

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Camilla Ericsson; Ellinor Nydén; [2010]
  Nyckelord :leader recruitment and selection; transformational leadership; charismatic leadership; super leadership; internal recruitment; external recruitment; organisational culture;

  Sammanfattning : The meaning of the word leadership is changing over time, and so is the role of the leader. Organisational labour is today required to be more self-governing as organisational tasks are moving towards a more flexible and independent nature. LÄS MER