Sökning: "Camilla Franksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Franksson.

 1. 1. Direkt kontakt med flyktingar : Lägre stöd för högerextrema partier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Franksson; [2019]
  Nyckelord :kollektivt handlande; flyktingar; GAL TAN; lärare; poliser;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa har lett till nya politiska skiljelinjer och ökat högerextrema partiers väljarstöd. Medan en hög grad av exponering för flyktingar över tid ökar stödet för högerextrema partier har en direkt kontakt med flyktingar visats minska partiernas väljarstöd. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande utbildning i årskurserna F-3 : Hur fungerar riktlinjerna i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Camilla Franksson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; F-3; Förmågor; Särskilt stöd; Elevassistent; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur inkluderande undervisning fungerar i praktiken. För att finna information om begrepp och arbetssätt kring inkludering granskades riktlinjer i skolans styrdokument. LÄS MER