Sökning: "Camilla Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Camilla Gunnarsson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av den egna och sjukvårdspersonalens handhygien inom somatisk slutenvård – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Gunnarsson; Anna Hammarström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan : En studie om förskollärares syn på matematiken i sandlådan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Camilla Haglind; Linda Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :Matematik; lek; förskollärare; sandlådan;

  Sammanfattning : Matematiken har i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts fram och fått en mer betydande roll och matematik finns överallt i förskolans värld. För barn går lek och lärande hand i hand och något som ingår i en helhet och som inte ska ses som två enskilda aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och lönen: Från uppoffring till uppror

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Kvissberg; Camilla Gunnarsson; [2013-06-10]
  Nyckelord :sjuksköterska; historisk bild; genus; kall; sjuksköterskeuppror; 24K;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket präglades tidigt av kyrkans tanke om ett kall. Lönefrågan var länge tabu eftersom yrket ansågs vara ett barmhärtighetsverk. Sjuksköterskeyrket fick omgående en renodlad kvinnodominans och har fortfarande 90 % kvinnliga yrkesutövare. LÄS MER

 4. 4. Nära och kära : En analys av familjediskurs i fem läsläror iämnet svenska för skolår 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Camilla Gunnarsson; Rebecca Köhn; [2009]
  Nyckelord :basläromedel; familj; familjediskurs; förförståelse; läsförståelse; läsläror; textanalys;

  Sammanfattning : Alla barn kommer till skolan med en förförståelse, vilken innefattar normer och värderingarsamt verklighetsuppfattningar. Skolan har i uppdrag att i undervisningen utgå från barnstidigare erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan vid vägbyggnad -beroende av vald konstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Camilla Andersson; Helen Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; Vägbyggnad; Vägmodeller; Energiförbrukning; Koldioxid; Jämförelse;

  Sammanfattning : It’s a fact that the climate is affected by the vehicle that runs on the worlds roads. But theconstruction of the road itself is rarely thought of as a climate threat. Svevia and the Swedish roadadministration have opposite views of how the construction of roads should be carried thru. LÄS MER