Sökning: "Camilla Hallbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Hallbäck.

  1. 1. The Global Effect of the Glaxo Case : The Increase of Transfer Pricing Conflicts between the OECD and the US

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Camilla Hallbäck; Sara Gustafsson; [2008]
    Nyckelord :Transfer Pricing; Marketing Intangibles; The Arm s Length Principle; The Pharmaceutical Industry; Internprissättning; immateriella tillgångar; armlängdsprincipen; läkemedelsbranschen;

    Sammanfattning : This master’s thesis compares the OECD transfer pricing recommendations with the transfer pricing rules of the US. The main focus is the ethical pharmaceutical industry and intangible property, in particular marketing intangibles. LÄS MER